blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

Blog > Komentarze do wpisu
Sensacyjne znalezisko! "Kolokwium z historii sztuki i cywilizacji"

Zaprzyjaźniony fotograf Leszek Skwarski, dostarczył nam materiał wizualny z obecnego stanu realizacji Mariusza Tarkawiana Kolokwium z historii sztuki i cywilizacji, która swego czasu triumfowała w jednym z korytarzy remontowanej właśnie siedziby Centrum Kultury. Ku naszemu zdumieniu przedsięwzięcie to, mimo prac remontowych trwających w tych zabytkowych przestrzeniach, nic nie straciło ze swojego specyficznego charakteru, przeciwnie - zaistniałe zmiany wręcz podbijają jego pierwotny zamysł. Fragmentaryczny charakter pracy Tarkawiana uratował ją przed zupełnym niebytem, zagrażający tym rysunkom ze strony pneumatycznych młotów. Relacja zaistniała pomiędzy pozostawionymi rysunkami a szorstkością odsłoniętej cegły potęguje wrażenie autentycznego znaleziska. Całość wygląda jakby została odsłonięta spod warstwy tynku, z którym gdzieniegdzie odpadła słabiej utrwalona część fresku. Figlarny charakter idei sztuki Tarkawiana obecnie igra z powagą ekipy remontowej, jak i wzywanych przez nich ekspertów z dziedziny konserwacji zabytków. Póki co, nie natrafiliśmy w lokalnej prasie na żadne informacje wskazujące na konsternację ekipy tych specjalistów. Czekając na dziennikarską kaczkę, dzielimy się z Państwem naszym prywatnym „znaleziskiem”.środa, 30 listopada 2011, piotrek.pekala

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: