blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

Blog > Komentarze do wpisu
Raport z zasypanej twierdzy

 

U nas wszystko, mimo śniegu,


 

się kręci 


 

kolorowo i wesoło, tak jak


 

Orkiestra, z tym, że my

zamiast światełka


 

 

do nieba wysyłamy baranki...

 

zapraszamy ;-)


środa, 23 stycznia 2013, piotrek.pekala

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: