blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

Blog > Komentarze do wpisu
ALEKSANDRA IGNASIAK - Wodne sztuczki / 15.02.2013 / godz. 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wystawa czynna do 8.03.2013, pon.-pt. 11.00-17.00, sob. 12.00-16.00

wtorek, 19 lutego 2013, piotrek.pekala

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: