blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

środa, 14 listopada 2007
Nie chcą twojej sztuki w galeriach?

 

Michał Stachyra zaprasza wszystkich artystów którzy potrzebują pomocy. Poradnia Psychologiczna dla Artystów to nowy projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.

Potrzebujesz pomocy? Nie czekaj, napisz: michalstachyra@tlen.pl !

michał stachyra

 

michał stachyra

 

 

16:25, mlodeforumsztuki , teksty krytyczne
Link Komentarze (2) »