blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

niedziela, 21 listopada 2010
Alicja Pulik - Autofony

otwarcie wystawy 19.11.2010 / godz. 18.00

Alicja Pulik jest studentką III roku grafiki w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym.  Inspiracją jej obrazów jest wizualność, która powstaje poprzez użycie telefonu komórkowego. Ta dość nieoczekiwana metoda pracy okazała się niezwykle kreacyjnym systemem, dzięki któremu powstało już kilkanaście autoportretów autorki. Tak jak powszechne stały się dzisiaj się filmy kręcone telefonem komórkowym, tak ciekawe może się wydać takie spojrzenie również na malarstwo.


wystawa czynna do 10 grudnia 2010 od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-17.00

19:32, piotrek.pekala , wystawy
Link Dodaj komentarz »