blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

piątek, 11 marca 2011
Jacek Wierzchoś "Miejsce"

otwarcie wystawy / piątek / 11.03.2011 / godz. 18.00

Jacek Wierzchoś urodził się w 1981 roku. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS, który ukończył w 2009 r. dyplomem multimedialnym, w Zakładzie Mediów Cyfrowych pod kierunkiem prof. Grzegorza D. Mazurka.

Na obecnej wystawie w Młodym Forum Sztuki Galerii Białej, prezentuje czarno-białe fotografie. Jest to pierwsza część rozbudowanego cyklu pt. Miejsca, który dotyczy różnych, instytucjonalnych sytuacji. Owe miejsca właśnie, autor fotografuje wyłącznie wówczas kiedy są tymczasowo nieczynne. Nie są to przestrzenie całkowicie opuszczone czy zdegradowane ale właśnie takie, które przechodzą z rąk do rąk. Tak jak ma to miejsce w szpitalu podczas zmiany personelu, następuje wtedy moment opustoszenia. Jedna zmiana kończy pracę a następna już zaczyna ale ludzi jeszcze nie widać. Autor wkrada się z aparatem pomiędzy rutynowe zdarzenia, między jakieś powtarzające się fazy i próbuje uchwycić ten stan przejściowy: tuż po zakończeniu a zaraz przed rozpoczęciem. Ten moment zawieszenia, kiedy występuje chwilowy zanik jakichkolwiek procesów jest bardzo krótki. Wówczas powstają serie fotografii czarno-białych, na których np. szpital wygląda zupełnie inaczej niż zwykle, czyli w czasie kiedy pracują tam ludzie. Ledwo oświetlone przestrzenie raczej budzą traumatyczną grozę niż kojarzą się z miejscem gdzie ratuje się życie.

Według autora rzecz jednakże nie musi być interpretowana w powyższy sposób: Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że nie kierowałem się żadnymi założeniami "tymczasowo nieczynnych miejsc" a jedynie fotografowałem zwyczajne pomieszczenia, budując obraz zafascynowany grą światła i cienia gdzie inspiracji trzeba szukać w malarstwie baroku.

Cały cykl Miejsca obejmuje zakład kamieniarski, ośrodek sportowy, plac zabaw, szpital, klatkę schodową, pracownię, warsztat samochodowy i inne podobne.

Jan Gryka

wystawa czynna do 1 kwietnia 2011 od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-17.00


17:55, piotrek.pekala , zaproszenia
Link Dodaj komentarz »