blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

czwartek, 18 kwietnia 2013
ZUZA ZIÓŁKOWSKA Wszędzie jest wszędzie

 

Zuza Ziólkowska tworzy specyficzne, nieco surrealistyczne, nasycone intensywnymi barwami płótna. Realizuje również malarskie przestrzenne formy typu site specific.

Na obecnej wystawie w Młodym Forum Sztuki artystka prezentuje cykl najnowszych obrazów oraz kilka realizacji malarskich i instalacyjnych. Pięć sąsiadujących ze sobą pomieszczeń tworzy pięć odrębnych historii, które układają się w jedną fabułę.

„Obszarem tematycznym mojej wypowiedzi twórczej - pisze autorka - jest pamięć. Pamięć moja – doświadczenie jednostki – przechowywana i przetwarzana w mózgu, jak i ta cielesna, która powoduje, że sami stajemy się formą zapisu i przekazu.”

Każda z kameralnych sal jest zaaranżowana w nieco odmienny sposób. W pierwszej, największej przestrzeni, znajdują się obrazy, które wprowadzają widza w barwną aurę organiczno - symbolicznych przedstawień. Są to: postacie człowieka, części ciała czy krwioobieg. Malarskie obrazy rozedrgane w widocznych pociągnięciach pędzla, nasycone intensywnymi barwami odsyłają do biologii, fizjologii, przypominają też rentgenowskie zdjęcia. Przestrzeń druga jest zapisem pamięci architektonicznej poprzez niebieską lamperię i sufit pokryty zaciekami i pleśnią. Gra z losem reprezentowana jest przez tapetę pokrywającą korytarz wzorem ekranu maszyny do gry czyli tzw. „jednorękiego bandyty”. W następnych salkach malarka używa popiołu oraz tapet przedstawiających mapy.

„Malarstwo - dla mnie - pisze autorka, jest dzieleniem się pamięcią, spostrzeżeniami, światami, które odwiedzam codziennie mimo, iż już często nie istnieją. (…) Farba jest jedyną nicią, za pomocą której, można podejmować kolejne próby zszycia rzeczywistości obecnej i minionej w jedną całość. Malarstwo jest moją formą istnienia i chcę, żeby było formą, w której ja współistnieję.”

Zuza Ziółkowska (ur. 1981) w latach 2002-2007 studiowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Teologii w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (dyplom magisterski). W latach 2004-2007 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Grafiki i Malarstwa (dyplom licencjacki). W latach 2007-2011 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa, Pracownia Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr. hab. Pawła Susida. Specjalizacja w pracowniach: Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego, Technik i Technologii Malarstwa Ściennego prof. Edwarda Tarkowskiego, Techniki i Sztuki Operatorskiej prof. Andrzeja Jaroszewicza, Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel. Od 2012 roku jest na studiach doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii.

Brała udział w następujących wystaw zbiorowych: w 2009: Wystawa malarstwa, Aula Pałacyku Czapskich, Warszawa; Wystawa malarstwa, Galeria Appendix, Warszawa; w 2010: Wystawa Pracowni Przestrzeni i Struktur Wizualnych, Galeria Działań, Warszawa; w 2011: "Artyści Sokratowi", Fundacja Villa Sokrates, Tryjaloh; Galeria Krynki, Krynki; "DyploMy", Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa; "COMING OuT - NAJLEPSZE DYPLOMY ASP 2011 w Warszawie; realizacja malarska w budynku orkiestry Sinfonia Varsovia, Warszawa; w 2012 roku: "Rozstanie", Galeria Bielska BWA, realizacja malarska w przestrzeni galerii, Bielsko-Biała; "Chora sztuka", Jerozolima, Warszawa; "AAAkupunktura", Galeria Kordegarda, Warszawa.

Wystawa w Lublinie jest jej pierwszą wystawą indywidualną.

wystawa czynna do 17.05.2013, pon.-pt. 11.00-17.00, sob. 12.00-16.00

13:32, piotrek.pekala , wystawy
Link Komentarze (2) »