blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

poniedziałek, 17 maja 2010
Kama Bubicz "Suka"

Projekt Kamy Bubicz opiera się na interpretacji wizualnej niejednoznacznego
terminu „suka”. Zabawa znaczeniami rozpina się pomiędzy zoologiczną terminologią
a szowinistycznym wulgaryzmem, lokując pomiędzy nimi kilkaset możliwych
interpretacji. Rysunkowe wariacje powstałe wokół tego kontrowersyjnego tytułu
studentka tworzy na miniaturowych formatach.  Ilustracje rozmaitych definicji
często zachodzą na siebie i przez to wzajemnie odkrywają nowe dotychczas
nie oczywiste (i nieocenzurowane) znaczenia.

Kama Bubicz urodziła się w 1986 roku, jest studentką czwartego roku Edukacji
Artystycznej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Brała udział w wystawie
organizowanej przez Towot Squat w 2009 oraz uczestniczyła kilkakrotnie w wystawach
zbiorowych, organizowanych przez Młode Forum Sztuki Galerii Białej.
Obecna wystawa, jest już drugim indywidualnym pokazem studentki w ramach
tego programu Galerii Białej.
wystawa czynna do 28 maja 2010 w dni powszednie w godz. 11.00-17.00

14:45, piotrek.pekala , wystawy
Link Komentarze (7) »