blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

piątek, 20 maja 2011
Konrad Maciejewicz - Azyl
otwarcie wystawy / piątek / 20.05.2011 / godz. 18.00

Tytułowy "azyl" to miejsce, którego szukają bezskutecznie postacie na jego pracach, szukają schronienia, ukrywają się w trudno identyfikowalnych przestrzeniach lub pod nie mniej zagadkowymi przedmiotami.

Tematyka prac jest nierozerwalnie związana ze sposobem ich powstawania. Autor używa materiałów, które są nikomu niepotrzebne, są znalezionymi odpadami, starymi często zniszczonymi gazetami. Powycinane z nich elementy stają się czymś innym niż były, stają się treścią collage'ów. Dla autora jest również ważny sam fakt zbierania czy wyszukiwania starych gazet, i wycinanie z nich motywów, które tam właśnie
znajduje.

Konrad Maciejewicz ur. w 1980 r. jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z grafiki obronił w 2004 roku.
Obecna wystawa jest jego artystycznym debiutem.


Wystawa czynna do 10 czerwca 2011 od poniedziałku do soboty w godzinach 11 – 17.

13:57, piotrek.pekala , zaproszenia
Link Komentarze (1) »