blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

poniedziałek, 20 maja 2013
Autoportret – lustro i inne wspomnienia


otwarcie wystawy 24.05.2013 / godz. 18.00


Uczestnicy: Dominika Banach, Szymon Charko, Łukasz Chojnacki, Katarzyna Dudek, Kesja Dadej, Marta Fic, Ewa Gutek, Karol Grzelak, Jakub Iwaniak, Diana Klimowicz, Radosław Kozłowski, Mikołaj Kowalski, Maciej Kusy, Jakub Mroczkowski, Natalia Ostrowska, Małgorzata Pawlak, Michał Spryszyński, Agnieszka Waseńczuk.
oraz: Rafał Czępiński, Agnieszka Dubiel, Wiola Głowacka, Ewa Gierasimiuk, Mateusz Majewski,  Michał Mejnartowicz, Patrycja Mikulska, Weronika Pałys, Szymon Popielec,  Krzysztof Turlewicz, Edmund Okstom.
Młode Forum Sztuki powstało w 1996 roku w Galerii Białej jako program edukacyjny, skierowany w szczególności do studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Początkowe edukacyjne założenia dość szybko zamieniły się w formę warsztatów artystycznych, w konsekwencji których powstawały wystawy indywidualne i zbiorowe, pokazy, prezentacje czy festiwale. Kilkanaście lat pracy przyniosło efekty w postaci wielu młodych artystów, którzy w tym programie uczestniczyli a obecnie funkcjonują z powodzeniem w aktualnej sztuce.
Mateusz Majewski 
Agnieszka Waseńczuk 
Diana Klimowicz
 Dominika Banach 
Ewa Gierasimiuk
Ewa Gutek
Jakub Iwaniak 
Jakub Mroczkowski

Kamila Czosnyk
Karol Grzelak
Katarzyna Dudek
Kesja Dadej
Krzysztof Turlewicz
Lukasz Chojnacki
Maciej Kusy
Małgorzata Pawlak
Małgorzata Pawlak
Marta Fic
Michał Mejnartowicz
Michał Spryszyński
Mikołaj Kowalski
Radosław Kozłowski
Rafał Czępiński 
Szymon Charko 
Szymon Popielec
Viola Głowacka
Edmund Okstom / http://edmund-okstom.tumblr.com
Jest to ostatnia wystawa w ramach Młodego Forum Sztuki.
wystawa czynna do 14.06.2013, pon.-pt. 11.00-17.00, sob. 12.00-16.00

Młode Forum Sztuki Galerii Białej / Centrum Kultury / 20-016 Lublin / ul. Narutowicza 32
tel. +48 81 53 603 25 / fax +48 81 53 603 12 /
biala@ck.lublin.pl
 
15:48, mlodeforumsztuki , zaproszenia
Link Komentarze (6) »