blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

wtorek, 31 sierpnia 2010
WIEŻA BAB L spotkanie III

Zapraszamy na III spotkanie z cyklu WIEŻA BAB L
piątek / 03.09.2010 / godz. 18.00 / Galeria Biała
Centrum Kultury / ul. Narutowicza 32 / Lublin
Być kobietą - wizerunek kobiety
w sztukach wizualnych i reklamie.

W programie:

prezentacja multimedialna Ireny Nawrot-Trzcińskiej
/ ad. II stopnia na Wydziale Artystycznym UMCS,
kierownik Zakładu Wiedzy Wizualnej, artystka wizualna/

Po pokazie dyskusja, w której udział wezmą:
dr Magdalena Dąbrowska
/ Instytut Kulturoznawstwa UMCS, redaktorka książki
„Praktyki męskości”, Wyd. WiE, 2010 /
dr Sylwia Nadgrodkiewicz
/ Instytut Politologii UMCS, autorka książki
„Seyla Benhabib - feminizm i polityka”, 2010 /

Galeria Biała / Centrum Kultury / 20-016 Lublin / ul. Narutowicza 32 /
tel. +48 81 53 603 25 / fax +48 81 53 603 12 /
biala@ck.lublin.pl / biala.free.art.pl
12:58, piotrek.pekala , zaproszenia
Link Dodaj komentarz »