blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

poniedziałek, 24 września 2007
Witamy

To był maj… Spotkanie w Galerii Białej w Lublinie i nasz wykład „Gwarancje prawne dla twórców”… Właśnie wtedy zrodził się pomysł naszej współpracy z blogiem Młodego Forum Sztuki.

 

Nie jesteśmy artystkami, nie jesteśmy krytykami sztuki, jesteśmy prawniczkami, ale sprawy twórców są nam bardzo bliskie.

 

Wielogodzinne rozmowy z twórcami utwierdziły nas w przekonaniu, że trzeba i warto pisać o prawie tworzonym właśnie dla nich. Naszym celem jest rozpoczęcie dyskusji o sytuacji prawnej twórców w Polsce i Europie. Chcemy pokazać co jest dobre, czego brak, co jest kontrowersyjne i co należy zmienić w prawie, żeby twórcom żyło się i tworzyło lepiej. Z oczywistych względów nie będziemy w stanie rozwiązać wszystkich indywidualnych i konkretnych problemów prawnych, a nasza rola wiązać się będzie raczej z budowaniem świadomości prawnej wśród twórców.

 

Na początek chcemy zwrócić uwagę na uprawnienie, które każdemu z nas daje Konstytucja RP z 1997 r. Dzisiaj jesteśmy w okresie kampanii wyborczej. Nie zamierzamy agitować na rzecz jakiejkolwiek opcji politycznej, ale chcemy podkreślić, że to właśnie politycy w Parlamencie tworzą prawo, więc może warto potraktować ich jako swoich przedstawicieli. Konstytucja daje nam prawo do decydowania o kształcie naszego przyszłego Sejmu i Senatu. To my wybieramy przedstawicieli, którzy w jak najlepszy sposób mogą zadbać o nasze interesy. Myśląc, że nasz głos nie jest ważny zrzucamy z siebie odpowiedzialność i pozwalamy, żeby inni decydowali za nas. Trzeba jednak z przykrością stwierdzić, że dla większości polityków sprawy kultury i artystów nie są priorytetowe. Ale dyskusja i głos ze strony samych twórców może to zmienić, a przynajmniej zwrócić uwagę na największe problemy, które ich dotyczą.

 

Należy więc wsłuchiwać się w wypowiedzi polityków, którzy mówią o prawach człowieka, wolności, są elastyczni i otwarci na Europę. Taka polityka poprawi sytuację wszystkich obywateli, a dla twórców jest ważna, bo to oni w swojej pracy muszą mieć możliwość korzystania przynajmniej z wolności wypowiedzi. Może politycy zbyt mało mówią i myślą o twórcach i kulturze, ale dla niektórych z nich priorytetem są prawa człowieka, ich egzekwowanie i ochrona. Może ktoś uzna, że nie ma to wpływu na sytuację twórcy w Polsce, ale jest przeciwnie: poziom ochrony praw człowieka, zagwarantowanie konstytucyjnych praw powoduje, że dużo łatwiej jest funkcjonować i, co z punktu widzenia twórców istotne – tworzyć, przy korzystaniu w zasadzie z nieograniczonych wolności.

 

Dlatego zachęcamy do przyjęcia postawy obywatelskiej, wzięcia odpowiedzialności za siebie i innych. Może to brzmi utopijnie, ale warto uwierzyć, że choćby takie zaangażowanie się w sprawy własnej grupy zawodowej może wpłynąć na jej sytuację. To lepsze, niż stać z boku dając wyraz swojej obojętności. My od tego wolimy konstruktywną krytykę. Do której gorąco zapraszamy.

 

Joanna Hołda & Dominika Kiedrowska

            (lexisplexis)

poniedziałek, 17 września 2007
czytelnia

Trochę spóźnione odsyłacze do tekstów w sieci:

Edukacyjna aktywność wokół "Białej".
Z Anną Nawrot i Janem Gryką rozmawia Katarzyna Hołda

>>> http://www.obieg.pl/roz05/07081601.php

 

Forma Otwarta jako passe-partout patriarchatu ?
Pawilon Stabilnej Formy /Cezary Klimaszewski, Tomasz Kozak, Tomasz Malec

>>> http://www.obieg.pl/text/07081601.php


Może jakaś mała dyskusja???

12:04, k_slobo
Link Dodaj komentarz »
PALINDROMY Tomasza Mażewskiego w Galerii Białej

"Cykl fotografii Tomasza Mażewskiego, który zaprezentowany zostanie w Galerii Białej nosi tytuł „Palindromy”. Słowo to oznacza liczby, wyrazy lub zdania, które czytane wprost i wspak są takie same. Pochodzi z języka greckiego palin - wracać i dromos - droga. Nazwa cyklu została idealnie dobrana przez artystę.

Pierwotną inspiracją tych obrazów fotograficznych był cykl pt. ”Cementownia”, dokumentujący zrujnowane, zdewastowane poprzemysłowe budowle Śląska. "Palindromy" są jego konsekwencją. Architektura, fotografowana pierwotnie przez artystę, uległa całkowitej reinterpretacji, powstały nowe relacje przestrzenne. Czarno-białe, panoramiczne wnętrza i przestrzenie to fotograficzne fotomontaże, które artysta stworzył za pomocą obróbki komputerowej. Podstawową zasadą budowania ich kompozycji jest oś symetrii. Efekt jest niezwykle zaskakujący. Realne fragmenty rzeczywistości stały się bazą do powstania obrazów, które kojarzyć się mogą z utopijnymi śladami niezwykłych cywilizacji, niemal innymi światami, tajemniczymi świątyniami nieznanych religii, mrocznymi i zagadkowymi labiryntami. Interpretacji, odczytań i odniesień może tym wypadku być wiele.

„Palindromy” Mażewskiego to nieskrępowana gra wyobraźni i artystyczne przekraczanie znaczeń realności i fikcji, prawdy i fałszu. To niezwykły zapis, nie tylko w sensie fotograficznym."
tekst z zaproszenia

Tomasz Mażewski (ur.1964) jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne m.in. w Galerii FF i Studio 102 w Łodzi, Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz udział m.in. w Biennale Sztuki w Łodzi w 2006 roku, Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej we Lwowie w 2007 roku.

otwarcie wystawy 21.09.2007, godz. 18.00 w Galerii Białej