blog młodych, lubelskich artystów oraz krytyków sztuki


b l o g

m ł o d y c h,

l u b e l s k i c h

a r t y s t ó w

o r a z

k r y t y k ó w

s z t u k i

czwartek, 22 września 2011
Krzysztof Turlewicz "Elektryfikacja"
Krzysztof Turlewicz ur. w 1983 roku w Lublinie, ukończył malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (dyplom w pracowni prof. Tomasza Zawadzkiego w 2010). Do tej pory miał już dwie wystawy indywidualne oraz uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych. Zajmuje się malarstwem tworząc zwykle rozbudowane, tematyczne cykle. Geometryczne, monochromatyczne, wyciszone obrazy oparte są na rzeczywistych formach typu schody, okna, barierki itp. Powtarzające się ciągle elementy formalne stają się rodzajem subtelnej obsesji, która zamienia elementy rzeczywiste w abstrakcyjne układy brył i form symbolicznych.

 


Najnowszy cykl obrazów "Elektryfikacja" (wg. autora) odnosi się do procesu rozwoju sieci elektrycznej. Przedstawione na neutralnych, szarych tłach, ujęte w sposób sylwetowy elementy infrastruktury reprezentują cały ‘kablowy’ dorobek cywilizacyjny, który mimo swej wspaniałości powoli ustępuje pola niewidocznym instalacjom podziemnym. Uchwycone w sposób graficzny, a nawet fotograficzny, stają się wizualnie atrakcyjne, na nowo dostrzegalne po długim czasie bycia oczywistym elementem tła naszej rzeczywistości. Elementem, który powoli będzie znikał. Ten właśnie stan, stał się podstawowym motywem tych obrazów. Wszelkie słupy z drutami, lampami, kablami itd. zespoliły się tak mocno z naszym krajobrazem, że aż trudno uwierzyć, iż ten malowniczy i jakże konstrukcyjny związek może ulec rozerwaniu. Na wystawie występują również realne elementy elektrycznych sieci, które łączą obrazy w spójną całość.


 

otwarcie wystawy / piątek / 23.09.2011 / godz. 18.00

wystawa czynna do 14 października 2011 / w godz. 11.00–17.00 / od poniedziałku do soboty

21:18, piotrek.pekala , wystawy
Link Dodaj komentarz »